Hur gör jag för att aktivera pushnotiser inom de kategorier, områden och ämnen jag önskar följa?

Öppna nyhetsappen. Klicka på Följ i mitten på den nedre menyraden. Här kontrollerar du inom vilka områden du önskar få en pushnotis när en nyhet publiceras.

Klicka på hjärtat längst ut till höger på samma rad som den kategorin, området eller ämnet du önskar följa; du kommer nu få en pushnotis till din enhet.